979

Таң Шоола: Санариптик антенналардын түрлөрү жана артыкчылыктары


Убай Маткасымов – “Маткасымов” компаниясынын жетекчиси жана Нурсултан Сарымсаков – “Маткасымов” компаниясынын сатуу бөлүмүнүн адиси