688

Элет: Чек арадагы Маймак айылы АНКЛАВ болуп кетүү коркунучунда