1787

Чилистен: Дөңгөлөктүү үй, мобилдик көтөрүүчү кран