1539

Чилистен: Дөңгөлөктүү үй, мобилдик көтөрүүчү кран